Powrót


10
Nowak Jan
Winnicki Kamil
Subaru
SK4


PS 1 - Kegger PS 3 - Kegger
czas na os 00:01:20.1 02:21:48.0
miejsce na os 1 1
strata do pierwszego 23:59:40.0 00:00:00.0
strata na km 23:59:55.3 00:00:00.0
najlepszy czas na os 00:01:20.1 02:21:48.0