Powrót


8
Kowalski Jan
Jaki Krzysztod
Mercedes
SK2


PS 1 - Kegger PS 3 - Kegger
czas na os 00:00:27.3 00:02:56.6
miejsce na os 1 2
strata do pierwszego 00:00:00.0 00:00:01.0
strata na km 00:00:00.0 00:00:00.2
najlepszy czas na os 00:00:27.3 00:02:55.6