Powrót


43
SCHMIDT OSCAR
KORSZYLOWSKA MARTA
BMW
330IS
SK5


OS 1 - Sichów 1 OS 2 - Męcinka 1 OS 3 - Sichów 2 OS 4 - Męcinka 2 OS 5 - Sichów 3 OS 6 - Męcinka 3
czas na os 00:03:48.3 00:04:03.9 00:03:41.3 00:04:04.0 00:03:42.9 00:04:04.9
miejsce na os 5 7 7 7 6 6
strata do pierwszego 00:00:14.2 00:00:21.9 00:00:11.7 00:00:18.0 00:00:14.2 00:00:14.9
strata na km 00:00:02.5 00:00:03.3 00:00:02.0 00:00:02.7 00:00:02.5 00:00:02.2
najlepszy czas na os 00:03:34.0 00:03:42.0 00:03:29.5 00:03:46.0 00:03:28.6 00:03:50.0